Sponsring och event-marketing
Marknadsundersökningar
Profil och logotyp
Bokföringshjälp
Text och redigering
Övrigt
Kontakta oss...

Adress
 
BuyTheHour genomför olika former av undersökningar - allt från en enklare förstudie inför ett stundande projekt, till en årligen återkommande större uppföljning. Undersökningarna kan genomföras via telefon, brev eller mail, alternativt som personliga intervjuer på plats.
 
BuyTheHours kunskap kan också användas i form av ett bollplank att finna rätt frågeställningar.
 
Att genomföra en undersökning kan ge svar på frågor som man länge funderat över men inte kunnat besvara själv. Att gissa kan bli kostsamt!
 
Kundreferenser:
SDR-Gruppen, Always,
SDR Kundtidning, Din Del

 
 
 
 

Marknadsundersökningar
Marknadsundersökningar
 
© Buy The Hour 2002